Jeigu norite išmokti organizuoti įmonės veiklą, išmokti dirbti su buhalterinės apskaitos programa, sužinoti norminės teisės aktus, kviečiame rinktis mokytis apskaitininko mokymo programą.

Praktinis mokymas vyksta įmonės mokymo patalpose tokiomis panašiomis sąlygomis, kaip įmonėje.

Informacija

Apskaitininkas
Trukmė 520 val./ 65 d./13 sav.
Kodas 223001674
Praktika 60 %, 7,8 sav.
Teorija 40 %, 5 sav.
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama kompetencija Apskaitininko kompetencija
Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Dėstomi dalykai
Teisės pagrindai X
Informacijos technologijos pagrindai ir taikymas X
Įmonių ekonomika X
Mokesčiai X
Finansinė ir valdymo apskaita X

Priemonės:

Mokymosi metu suteikiamos visos reikalingos priemonės: vaizdinė medžiaga, praktinės užduotys, kompiuteriai su apskaitos programa, projektorius, kalkuliatoriai, verslo apskaitos standartų rinkiniai, norminių aktų rinkiniai, buhalterio kalendoriai.

Privalumai

  • Moko profesionalūs savo srities specialistai, sugebantys perteikti visas būtinas ir naudingas žinias naujai besiformuojančiam specialistui.
  • Žinos Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo teisinius santykius ir apmokėjimą.
  • Ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras, atsargų apskaitos būdus, finansinių rezultatų nustatymo tvarką ir registravimo apskaitą
  • Praktiniai užsiėmimai vyksta įmonės patalpose.
  • Gebės dirbti apskaitos darbą įmonėse ir organizacijose ar užsiimti individualia veikla.

Kainos ir sąlygos

  • Pirmoji įmokos dalis  30% sumokamas iš anksto. Likusi įmoka sumokama lygiomis dalimis kas mėn.
  • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.