Mokymo programa yra skirta transporto priemonių remontą atliekančių šaltkalvių mokymui. Mokymo metu numatoma išdėstyti šaltkalviškų darbų atlikimo technologinius procesus, bus mokoma diagnozuoti įrengimų, detalių mechaninės dalies gedimus, paruošti juos remontui ir remontuoti, atlikti važiuoklės techninę priežiūrą ir remontą. Bus mokoma parinkti darbui reikalingas medžiagas, įrankius, prietaisus, naudotis įrengimais, laikytis saugos darbe reikalavimų.

Informacija

  Autotransporto priemonių remonto šaltkalvis
Trukmė 13 sav. /520 val.
Kodas 223001185
Teorija 32 % 4 sav.
Praktika 68 % 9 sav.
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama kvalifikacija/ kompetencija Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio
Išduodamas dokumentas Profesinio mokymo pažymėjimas
Mokymosi dalykai
Darbuotojų sauga ir sveikata X
Medžiagų pažinimas X
Elektrotechnikos pagrindai X
Bendroji šaltkalvystė X
Automobilio sandara, techninė priežiūra ir remontas X
Profesinė etika ir psichologija X

Paskaitų laikas:

Nuo 8:00 iki 15:00, kiekvieną darbo dieną.

Priemonės:

Teoriniam mokymui: rašomoji lenta, skaidrės, specialybės literatūra, dalinamoji medžiaga, specialybės darbų saugos literatūra, kompiuteris. Praktiniam mokymui reikalingos priemonės: medžiagos skirtos automobilio remontui, keltuvai, automobilio mazgai, agregatai ir detalės, šaltkalviški darbastaliai, įrankiai ir prietaisai, suvirinimo aparatai.

Privalumai

  • Visų mokymų 68 % sudaro praktika, 32% teorija;
  • Mokytojas turi daugiametę patirtį;
  • Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vyksta įmonės patalpose.

Kainos ir sąlygos

  • Pirmoji įmokos dalis  30% sumokamas iš anksto. Likusi įmoka sumokama lygiomis dalimis kas mėn.
  • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.