Mokymosi programos tikslas – parengti medkirtį, žinantį miško priežiūros, miško kirtimo darbų organizavimą, sugebantį kvalifikuotai ir saugiai pjauti medžius, genėti šakas, racionaliai supjaustyti medžių stiebus. Teoriniuose mokymo užsiėmimuose mokiniai išsiaiškina pagrindines dendrologijos ir bendrosios miškininkystės žinias, medienos ydas, medienos rūšių klasifikaciją, miško priežiūros, sanitarinės bei priešgaisrinės miško apsaugos pagrindus bei kirtimo darbų organizavimo, mokosi skersavimo, šakų genėjimo technikos ir kirtimo technologijas.

Informacija

  Medkirtys
Trukmė 6 sav. /238 val.
Kodas 261062302
Teorija 38 %, 2 sav.
Praktika 62 %, 4 sav.
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama kvalifikacija/ kompetencija Miško pjovėjas
Išduodamas dokumentas Profesinio mokymo diplomas
Mokymosi dalykai
Miškininkystė X
Miško kirtimo darbų organizavimas ir technologijos X
Motorinių pjūklų konstrukcija, eksploatacija, remontas X
Darbuotojų sauga ir sveikata X
Miško prekės X
Ekonominių ir darbo teisės žinių pagrindai X

Paskaitų laikas:

Nuo 8:00 iki 15:00, kiekvieną darbo dieną.

Priemonės:

Visos reikalingos priemonės medkirčiui: rastai su šaknų imitacija, motorinių pjūklų, jų mazgų, detalių pavyzdžiai, pjautos medienos pavyzdžiai, medkirčio darbų saugos instrukcija, darbo rūbai, specialybės literatūra.

Privalumai

  • Visų mokymų 70% sudaro praktika, 30 % teorija.
  • Mokytojas turi daugiametę patirtį.
  • Ateinantys dėstytojai yra savo srities profesionalai, sugebantys perteikti visas būtinas ir naudingas žinias.
  • Teoriniai užsiėmimai vyksta įmonės patalpose, praktiniai įmonėse

Kainos ir sąlygos

  • Pirmoji įmokos dalis  30% sumokamas iš anksto. Likusi įmoka sumokama lygiomis dalimis kas mėn.
  • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.