Lietuvoje išaugo poreikis greitai ir profesionaliai išvalyti bei sutvarkyti patalpas.

Tam reikia žinoti ir gebėti taikyti naujausias patalpų priežiūros technologijas, profesionalius valiklius bei įrangą.

Tapkite patalpų valymo specialistu

Todėl programos tikslas – parengti kvalifikuotus valytojus, interjero tvarkytojus, kurie profesionaliai gebės išvalyti ir sutvarkyti paskirtas jiems patalpas. Baigus valytojo ir interjero tvarkytojo mokymo programą įgyjamas LR Švietimo ir mokslo ministerijos kvalifikacijos pažymėjimas. Suteikiama valytojo, interjero tvarkytojo kvalifikacija.

Praktinis mokymas vyksta įmonėse.

  Valytojo mokymo programa Valytojo mokymo programa Interjero tvarkytojo mokymo programa
Trukmė 8 sav. /320 val. 7 sav,/280 val. 13 sav,/520 val.
Kodas 161101101 261081401 161081402
Teorija 37 %, 2,2 sav. 35 %, 2 sav. 20 %, 3,5 sav.
Praktika 63 %, 5,8 sav. 65%, 5 sav. 80%, 8,5 sav.
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas Teorijos ir praktikos egzaminas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama kvalifikacija/ kompetencija Valytojo Valytojo Interjero tvarkytojo
Išduodamas dokumentas Profesinio mokymo diplomas Profesinio mokymo diplomas Profesinio mokymo diplomas
Dėstomi dalykai
Įvadas     X
Patalpų klasifikacija ir jų valdymo specifika   X  
Patalpų valytojo darbo organizavimas   X  
Patalpų valymo įrengimai ir inventorius X    
Patalpų valymo inventorius ir įrengimai X    
Darbo kultūra ir ergonomika   X  
Cheminės valymo priemonės   X  
Patalpų valymo įrengimai ir inventorius X X  
Pirmoji medicinos pagalba X X  
Aplinkosauga ir higiena X X  
Darbuotojų sauga ir sveikata. Priešgaisrinė sauga. X X X
Teisės pagrindai   X  
Aptarnavimo kultūra ir bendravimo psichologija X X X
Interjero tvarkymo technologija, valikliai     X
Interjero apdailos medžiagos     X
Interjero priežiūros įranga     X
Aplinkosauga ir higiena     X
Informacinės technologijos X   X
Verslo organizavimo pagrindai     X
Teisės pagrindai X    

Priemonės:

Visos reikalingos priemonės valytojo, interjero tvarkytojo: patalpų valymo įranga, valymo inventorius, valymo priemonės, darbo rūbai, specialybės literatūra.

  • Visų mokymų 70 % sudaro praktika, 30 % teorija.
  • Mokytoja turi daugiametę patirtį.
  • Ateinantys dėstytojai yra savo srities profesionalai, sugebantys perteikti visas būtinas ir naudingas žinias.
  • Teoriniai užsiėmimai vyksta įmonės patalpose, praktiniai įmonėse.
  • Pirmoji įmokos dalis  30% sumokamas iš anksto. Likusi įmoka sumokama lygiomis dalimis kas mėn.
  • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.