Prekybos centro darbuotojai gebantys atsakingai, kultūringai, mandagiai aptarnauti klientus gerina parduotuvės įvaizdį, būtent tokius specialistus ruošia suaugusiųjų mokymo centras Takoskyra. Mokantis neribota galimybė mokytis dirbti su kasos apartais bei butaforiniais pinigais, tai kelias į darbinę sėkmę.

Informacija

  Pardavėjas Pardavėjas – konsultantas Kasininkas-pardavėjas Prekybinės salės darbuotojas Pardavėjas
Trukmė 30 sav. /1200 val. 22 sav. / 880 val. 29 sav. / 1160 val. 25 sav. 1000 val. 12 sav. / 480 val. 12 sav. / 480 val.
Kodas 262041601 362041602 262041602 362041604 161041601 223000239
Teorija 43%, 13 sav. 47%, 6.5 sav. 45%, 13 sav. 46%, 11.5 sav. 47%, 5.6 sav. 42%, 5 sav.
Praktika 57%, 16.6 sav. 53%, 11 sav. 55%, 16 sav. 54%, 12.8 sav. 53%, 5.7 sav. 58%, 6.8 sav.
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas Teorijos ir praktikos egzaminas Teorijos ir praktikos egzaminas Teorijos ir praktikos egzaminas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama kvalifikacija/ kompetencija Pardavėjo kvalifikacija Pardavėjo – konsultanto kvalifikacija Kasininko-pardavėjo kvalifikacija Prekybinės salės darbuotojo kvalifikacija Pardavėjo kompetencija
Išduodamas dokumentas Profesinio mokymo diplomas Profesinio mokymo diplomas Profesinio mokymo diplomas Profesinio mokymo diplomas Profesinio mokymo pažymėjimas
Dėstomi dalykai
Prekybos darbo organizavimas X X X X X
Darbuotojų sauga ir sveikata ir aplinkosauga   X   X  
Profesinė etika ir psichologija X X X X X
Geros higienos praktikos pagrindai X X X X  
Kalbos kultūra X X X X X
Maisto prekių asortimentas ir kokybės reikalavimai X X X X X
Nemaisto prekių asortimentas ir kokybės reikalavimai X X X   X
Kasos aparatai, prekybos įrengimai ir prekybos inventorius X X X X X
Apskaitos pagrindai X X X X X
Informacinės technologijos X X X X  
Teisės pagrindai X X X X  
Užsienio kalba X X X X  
Verslo organizavimo pagrindai X X X X  
Socialinių gebėjimų ugdymo kursas asmenims, pasitraukusiems iš darbo rinkos.   X      
Pardavimų ir komunikacijos technologija.   X      

Priemonės:

Visos reikalingos priemonės perkybos mokymams: kasos aparatai, POS sistema, skaičiuotuvai, svarstyklės, kainų žymekliai, prekių krepšeliai, įvairios butaforinės prekės ir kitas mokymams reikalingas inventorius suteikiamas naudotis nemokamai.

Privalumai

  • Visų mokymų 70 % sudaro praktika, 30 % teorija.
  • Mokytoja turi daugiau kaip 5 metų profesinę prekybinę patirtį.
  • Ateinantys dėstytojai yra savo srities profesionalai, sugebantys perteikti visas būtinas ir naudingas žinias naujai besiformuojančiam prekybos srities atstovui.
  • Pirminiai praktiniai užsiėmimai vyksta įmonės patalpose, sukurtose visiškai tokiose pačiose darbo vietose, kaip parduotuvėje. Antrinė praktika vyksta parduotuvėje, padedame susirasti darbo vietą praktikai atlikti.
  • Didelė pardavėjų paklausa, tad pabaigus mokymus yra galimybė įsidarbinti ar kurti savo privatų verslą.

Kainos ir sąlygos

  • Pirmoji įmokos dalis  30% sumokamas iš anksto. Likusi įmoka sumokama lygiomis dalimis kas mėn.
  • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.