Pagalba, globa, rūpestis, jeigu tai jūsų savybės, norite įgyti naują ar pakeisti turimą specialybę, kviečiame mokytis slaugytojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo profesijos.

Jūs išmoksite specialius dalykus reikalingus dirbti socialinėje srityje bei įgysite pirminius praktinius
įgūdžius reikalingus būsimam darbui.

Praktinis mokymas vyksta pagal Jūsų pasirinktą specialybės sritį: ligoninėje, senelių namuose, socialinės globos namuose, socialines paslaugas teikiančiuose centruose, vaikų namuose arba šeimynose.

Informacija

  Socialinio darbuotojo padėjėjas Slaugytojo padėjėjas Lankomosios priežiūros darbuotojas
  Formali programa Neformali programa Formali programa Neformali programa Formali programa Neformali programa
Trukmė 5 sav. 4,2 sav. 9 sav. 8 sav. 12 sav. 9 sav.
Kodas 361092301 223001069 361091301 223001068 262092301 223001070
Praktika 52% 104 val. 52% 88 val. 29% 104 val. 27% 96 val. 47% 224 val. 44% 160 val.
Teorija 48%- 82 val. 48% 72 val. 71% 240 val. 73% 216 val. 53% 240 val. 56% 192 val.
Baigiamasis vertinimas Teorijos ir praktikos egzaminas
Suteikiama kvalifikacija Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija Socialinio darbuotojo kompetencija Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija Slaugytojo padėjėjo kompetencija Lankomosios priežiūros darbuotojo kvalifikacija Lankomosios priežiūros darbuotojo kompetencija
Išduodamas dokumentas Profesinio mokymo diplomas Profesinio mokymo pažymėjimas Profesinio mokymo diplomas Profesinio mokymo pažymėjimas
 
Profesinio mokymo diplomas Profesinio mokymo pažymėjimas
 
Dėstomi dalykas
Socialinio darbuotojo padėjėjas formali/neformali programa Slaugytojo padėjėjas formali/neformali programa Lankomosios priežiūros darbuotojas
formali/neformali programa
Socialinio darbo pagrindai Socialinio darbo pagrindai Slaugytojo padėjėjo darbo veikla asmens
sveikatos priežiūros
įstaigoje
Slaugytojo padėjėjo
darbo veikla asmens
sveikatos priežiūros
įstaigoje
Socialinio darbo
organizavimas
Socialinio darbo
organizavimas
Socialinių paslaugų programa Socialinių paslaugų programa Anatomijos ir fiziologijos pagrindai Anatomijos ir fiziologijos pagrindai Socialinis darbas paslaugų namuose
teikimo procese
Socialinis darbas paslaugų namuose teikimo procese
Socialinis darbas su rizikos grupėmis Socialinis darbas su rizikos grupėmis Patologinės fiziologijos ir farmakologijos pagrindai Patologinės fiziologijos ir farmakologijos pagrindai Slaugos namuose pagrindai Slaugos namuose pagrindai
Bendravimo psichologija Bendravimo psichologija Higienos pagrindai. Darbuotojų sauga ir sveikata Higienos pagrindai. Darbuotojų sauga ir sveikata Paslaugų namuose gavėjų psichologijos ypatumai Paslaugų namuose gavėjų psichologijos ypatumai
Pagyvenusių, senų ir neįgalių žmonių
socialinė priežiūra
Pagyvenusių, senų ir neįgalių žmonių
socialinė priežiūra
Pacientų slaugos pagrindai Pacientų slaugos pagrindai Socialinio darbo etika Socialinio darbo etika ir teisės pagrindai
Buities estetika       Teisės pagrindai Namų ruoša ir higienos ypatumai
Asmens higienos paslaugos Asmens higienos paslaugos     Namų ruoša  
Etika ir elgesio normos Etika ir elgesio normos     Įvairių žmonių grupių mitybos
ypatumai
 
Informacinės technologijos       Klientų gaunančių socialines paslaugas namuose, higienos ypatumai  

Priemonės:

Mokymosi metu suteikiamos visos reikalingos priemonės : lovos, vežimėliai, ramentai, vaikštynės, įtvarai, muliažai, priemonės naudojamos slaugai, pragulų profilaktikai, higienai.

Privalumai

  • Moko profesionalūs savo srities specialistai, sugebantys perteikti visas būtinas ir naudingas žinias naujai besiformuojančiam specialistui.
  • Priminiai praktiniai užsiėmimai vyksta įmonės patalpose.
  • Labai didelės įsidarbinimo galimybės.

Kainos ir sąlygos

  • Pirmoji įmokos dalis  30% sumokamas iš anksto. Likusi įmoka sumokama lygiomis dalimis kas mėn.
  • Galimas išsimokėjimas lizingo būdu.